Privatlivspolitik

1. Selskabsoplysninger

Denne privatlivspolitik gælder for hjemmesiden siala.dk, der ejes og drives af selskabet (Den dataansvarlige):

Siala Copenhagen ApS
Rundholtsvej 111
2300 København S
Danmark
Cvr. nr. 41702036

Siala Copenhagen ApS behandler en række personoplysninger om sine kunder (Den registrerede).

2. Hvilke personoplysninger Siala Copenhagen ApS behandler

Siala Copenhagen ApS, behandler onlinekunders kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail), købshistorik og indgående e-mails fra kunden.

Siala Copenhagen ApS behandler desuden oplysninger om hjemmesidebrugerens digitale adfærd, når Siala Copenhagen ApS anvender cookies på hjemmesiden. Du kan læse mere om Siala Copenhagen ApS’ behandling af personoplysninger til brug for cookies, i vores cookie politik her: Cookiepolitik

3. Formålet med behandlingen

Behandlingen sker med det formål at bekræfte ordrer, levere varer, opkræve betaling, yde kundeservice og eventuelt foretage kreditering.

Siala Copenhagen ApS, bruger endelig oplysningerne om den enkelte onlinekundes køb til at opnå generel statistisk viden om onlinekundernes adfærd med det formål at udvikle og forbedre Siala Copenhagen ApS’s, sortiment og tilbud.

4. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), for så vidt angår behandlingen af personoplysninger til statistiske formål, som ikke vedrører anvendelsen af cookiedata. Siala Copenhagen ApS’ legitime interesse i at optimere sine onlinebutik, sit varesortiment, sine tilbud og digitale platform og services går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos kunderne, at Siala Copenhagen ApS, foretager en sådan statistisk behandling.   


5. Opbevaringsperioden

Personoplysninger om kunder i Siala Copenhagen ApS’ onlinebutik slettes senest 3 år efter, at seneste leverance er udført, annulleret eller en verserende sag er afsluttet. Bogføringspligtige oplysninger om et køb eller en kreditering slettes, når der er gået 5 år fra købs- eller krediteringsårets udløb.

6. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har i forhold til Siala Copenhagen ApS’ behandling af personoplysninger ret til:

  • at få indsigt i, hvilke personoplysninger Siala Copenhagen ApS behandler
  • at få slettet personoplysninger, som Siala Copenhagen ApS behandler
  • at berigtige, begrænse eller gøre indsigelse mod Siala Copenhagen ApS behandling af personoplysninger
  • at flytte personoplysninger fra Siala Copenhagen ApS til en anden dataansvarlig
  • at klage til Datatilsynet  

Det er vigtigt at understrege, at det ikke altid er muligt at efterkomme en sletningsbegæring, da Siala Copenhagen ApS kan have en saglig grund til at bevare de pågældende personoplysninger eller kan være pålagt at opbevare de pågældende personoplysninger i henhold til øvrig lovgivning.

Henvendelser vedrørende indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse mod eller flytning af personoplysninger hos Siala Copenhagen ApS kan rettes til:

patrick@siala.dk

 

7. Videregivelse af personoplysninger

Siala Copenhagen ApS videregiver kunders navn, adresse og telefonnummer i nødvendigt omfang til transportører med det formål at kunne gennemføre en aftalt vareleverance.

Siala Copenhagen ApS videregiver ikke øvrige personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Siala Copenhagen ApS har indgået med den enkelte kunde.  

8. Databehandlere og Tredjelandsoverførsler

Siala Copenhagen ApS anvender ikke databehandlere eller overfører data til tredjelande.

 

Revision 4.0
Dato: 2. Februar 2021